Gebiedsteam Ooststellingwerf

Valentijnsdag

Gebiedsteams: Jeugd en gezin

In 2015 is er veel veranderd in de zorg. Vanaf 1 januari 2015 vormen de Gebiedsteams het eerste loket voor zorg en ondersteuning. De Gebiedsteams ondersteunen inwoners van de gemeente Ooststellingwerf met vragen en problemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, jeugd en gezin. De medewerker uit het Gebiedsteam gaat met u samen om de tafel om over het probleem te praten en hiervoor een oplossing te bedenken.

Zelfredzaam zijn, initiatief nemen en eigen keuzes maken, kan alleen goed als u invloed heeft op uw eigen situatie. Soms heeft u daarbij ondersteuning nodig. Wij kunnen u daarbij helpen door samen met u op zoek te gaan naar een goede oplossing die aansluit op uw situatie. Daarbij kijken we eerst naar wat u zelf heeft gedaan of nog kunt doen.

Waarmee kunnen familie, vrienden of buren u ondersteunen? Vervolgens gaan we bekijken of algemene en/of gezamenlijke voorzieningen zoals Tafeltje Dekje of een scootmobielpool een oplossing bieden. Heeft u een mantelzorger? Deze is altijd welkom bij het gesprek. Heeft u zelf of met hulp van mensen in uw naaste omgeving geen antwoord op uw vraag gevonden? Dan bekijken we of een voorziening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een oplossing kan bieden. Dit kan zijn op het gebied van vervoer, huishouden en/of wonen. Voor bijna alle voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage voor het gebruik. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.hetcak.nl of u belt (0800) 19 25.

Contact Gebiedsteams

Heeft u vragen over zorg en ondersteuning? Neemt u dan contact op met het gebiedsteam op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via (0516) 820 100, stuur een e-mail naar info@gbtoost.nl of bezoek het inloopspreekuur op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur in het Gezondheidscentrum. Bekijk contactgegevens hier. 

Let op: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart, de dag na Hemelvaart, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag is het gebiedsteam gesloten.

Hulp nodig of vragen?